حضور و غیاب با RFID

حضور و غیاب با RFID

پروژه حضور  و غیاب باRFID

نمایش ساعت و تاریخ (دارای آی سی DS1307 برای ساعت و تاریخ و باتری پشتیبان )

ثبت ساعات ورود و خروج افراد

نمایش اطلاعات ذخیره شده

نمایش id کارت ها

حذف و اضافه کردن کارت

حالت های عبور و خروج مجاز و غیر مجاز1 نظر

  1. ranarana:

    سلام دسترسی ومطالعه این پروژه چگونه صورت می گیرد؟