۲۱
مهر
پروژه دانشجویی حضور و غیاب با RFID با نمایش اطلاعات روی PC

پروژه دانشجویی حضور و غیاب با RFID با نمایش اطلاعات روی PC

 ماژول های RFID » برنامه نویسی ماژول های RFID

پروژه دانشجویی حضور و غیاب با RFID با نمایش اطلاعات رویPC قابلیت افزودن و حذف کارت ( تگ ) قابلیت اتصال به کامپیوتر برای نمایش نمایش تگ های غایب ، غیر فعال کردن...۲۳
دی
حضور و غیاب با RFID

حضور و غیاب با RFID

 ماژول های RFID » برنامه نویسی ماژول های RFID

پروژه حضور  و غیاب باRFID نمایش ساعت و تاریخ (دارای آی سی DS1307 برای ساعت و تاریخ و باتری پشتیبان ) ثبت ساعات ورود و خروج افراد نمایش اطلاعات ذخیره شده نمایش id کارت ها حذف و اضافه کردن کارت حالت های عبور و خروج مجاز و غی...۰۷
دی
برنامه نویسی reader های RFID

برنامه نویسی reader های RFID

 ماژول های RFID » برنامه نویسی ماژول های RFID

برنامه نویسی انواع reader های ...