۰۶
آذر
فرستنده گیرنده صوت و تصویر

فرستنده گیرنده صوت و تصویر

 فرستنده صوت و تصویر » فرستنده vk3 صوت و تصویر

دستگاه MAXON VK3 ارسال کننده تصویر و صوت با کیفیت بالا در مسافت های 1000 تا 5000 متر همراه با انواع آنتن های گین دار از 3 تا 14 DB برای انتقال تصاویر از: دوربین مدار بسته  ، دستگاه DVR ، گیرنده های دیجیتال تلویزیون ، ویدئو ، دستگاه CD و DVD پلیر و کامپ...۲۶
آبان
فرستنده های تصویر

فرستنده های تصویر

 فرستنده صوت و تصویر » فرستنده vk3 صوت و تصویر

دستگاه MAXON VK3 ارسال کننده تصویر و صوت با کیفیت بالا در مسافت های 1000 تا 5000 متر همراه با انواع آنتن های گین دار از 3 تا 14 DB برای انتقال تصاویر از: دوربین مدار بسته  ، دستگاه DVR ، گیرنده های دیجیتال تلویزیون ، ویدئو ، دستگاه CD و DVD پلیر و کامپ...