گیرنده 4 کاناله ریموت لرنینگ

 گیرنده کد هاپینگ ، ROLLING » گیرنده 4 کاناله keeloq

۴ رله لرنینگ PX5  ✔️⬅️ 4 رله خروجی قابل برنامه ریزی به ۶ حالت ✔️مد فشاری ✔️مد لحظه ای 1 ثانیه ✔️ مد فلیپ فلاپ ✔️ مد یکی به جای دیگری ✔️مد ریموت برد بالا( کار با ریموت برد بلند ) ✔️ مد ترکیبی ( 2 خروجی لحظه ای و 2 خروجی فلیپ فلاپ ) ⬅️قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ ر...