برد راه انداز ماژول های کاربردی RFM22 , RFM23

 ماژول های RF » کار با ماژول های HOPERF

برد راه انداز ماژول های کاربردی RFM22 , RFM23 قابل استفاده برای RFM23BP با میکرو کنترلر mega8 برنامه نویسی به زبان های basic و c در دسترس بودن تمامی پایه های...