۰۷
فروردین
کنترل ربات 6 کاناله

کنترل ربات 6 کاناله

 ماژول های RF » ریموت کنترلر ربات

 ریموت کنترلر 6 کاناله ربات قابلیت تغییر فرکانس با جامپر روی برد خروجی 7 آمپری چپ گرد و راستگرد موتور...۰۷
فروردین
کنترل ربات 23 کانال

کنترل ربات 23 کانال

 ماژول های RF » ریموت کنترلر ربات

 ریموت کنترلر 23 کاناله ربات با برد 200 متر دارای 3 فرکانس کاری که با جامپر روی برد تغییر می کند خروجی ها 7 آمپر قابلیت چپگرد و راستگرد کردن موتور ( 8 عدد )                                                                                                ...۰۲
فروردین
ریموت کنترلر 8 کاناله با RFM12B

ریموت کنترلر 8 کاناله با RFM12B

 ماژول های RF » ریموت کنترلر ربات

  ریموت کنترلر 8 کاناله ربات با همزمانی کانال ها و تغییر فرکانس برای عدم تداخل این ریموت کنترلر دارای 8 کانال ارتباطی بوده و میتواند در ربات های جنگجو و غیره استفاده شود . مدار در 3 باند 433 و 868 و 915  مگاهرتز کار می کند و همچنین میتوان فرکانس آن را ...۲۸
بهمن
فرستنده 8 کانال ربات با تغییر فرکانس

فرستنده 8 کانال ربات با تغییر فرکانس

 ماژول های RF » ریموت کنترلر ربات

ریموت کنترلر 8 کاناله ربات با همزمانی کانال ها و تغییر فرکانس برای عدم تداخل این ریموت کنترلر دارای 8 کانال ارتباطی بوده و میتواند در ربات های جنگجو و غیره استفاده شود . مدار در 3 باند 433 و 868 و 915  مگاهرتز کار می کند و همچنین میتوان فرکانس آن را در...