وایرلس کردن تابلو روان

 ماژول های RF » انتقال اطلاعات روی تابلو روان

وایرلس کردن تابلو روان ها با هر نرم افزار   وایرلس کردن تابلو های روان شما با هر نرم افزاری که در اختیار دارید تا برد 200 متر در این روش نیازی به اتصال کامپیوتر به تابلو نمی باشد و شما میتوانید به صورت بیسیم اطلاعات را روی تابلو ارسال کنید . بدون کاهش ...