۱۱
آذر
واکی تاکی توان بالا

واکی تاکی توان بالا

 ماژول های RF » واکی تاکی دیجیتال با RFM12BP

  واکی تاکی توان بالا با توان 3.5 وات   کیفیت بالا دارای 5 کانال ارتباطی تنظیم توان خروجی از 1 تا 3.5 وات ( قابل پروگرام کردن...۱۱
مهر
واکی تاکی دیجیتال

واکی تاکی دیجیتال

 ماژول های RF » واکی تاکی دیجیتال با RFM12BP

واکی تاکی دیجیتال باRFM12BP در این پروژه میتوان به کمک ماژول RFM12 , RFM12B , RFM12bp یک واکی تاکی با امکانات خوب و حجم کم ساخت . با توجه به اینکه ماژول های RFM12 تا بیت ریت بالای 115 کیلو بیت در ثانیه را ساپورت می کنند در این پروژه میتوان با سرعت 115 ...