گیرنده ریموت های لرنینگ

 ماژول های RF » ساخت گیرنده ریموت های لرنینگ

ساخت گیرنده ریموت های لرنینگ [http://image.made-in-china.com/2f0j00iBhQmtFGgHcu/Super-Regenerative-RF-Receiver-Modulator-YCJS101-.jpg]   ریموت های لرنینگ از جمله ریموت هایی هستند که در پروژه های زیادی استفاده میشوند . از جمله استفاده از آن ها در دزدگیر...