انتقال داده از طریق اترنت

 پروژه های جدید  » پروژه ارتباط با اترنت

انتقال داده از طریق اترنت انتقال داده از طریق اترنت با پورت lan کامپیوتر قابلیت کنترل خروجی ها انتقال text از Pc به برد دریافت مقادیر آنالوگ از برد ارسال پیام و ... قابلیت تعیین ip قابلیت استفاده از کابل رابط از 1 تا ...