راه اندازی ماژول sim20

 ماژول های RF » ماژول SIM20

فرکانس 433 مگاهرتز دارای دو مد » command , data ارتباط از طریق UART (CMOS/TTL), RS232, RS485, I²C/SPI and ADC interfaces دارای برد 800 متر در فضای باز قابلیت های فراوان دیگر از جمله شبکه شدن ، قابلیت اطمینان بالا و ...