۰۴
بهمن
متلب

متلب

 پروژه های MATLAB » برنامه نویسی gui نرم افزار matlab

..۲۴
آذر
ارسال sms با GUIDE نرم افزار MATLAB

ارسال sms با GUIDE نرم افزار MATLAB

 پروژه های MATLAB » برنامه نویسی gui نرم افزار matlab

ارسال sms با GUIDE نرم افزار MATLAB   قابلیت ارسال SMS با اتصال ماژول GSM به پورت سریال و USB قابلیت کار با انواع ماژول های GSM قابلیت تعیین پورت ارتباطی قابلیت تعیینbaud rate آشنایی با برنامه نویسی GUIDE نرم افزار MATLAB   09130301006 علیان   ... ساعت...۰۲
بهمن
برنامه نویسی GUIDE نرم افزار MATLAB

برنامه نویسی GUIDE نرم افزار MATLAB

 پروژه های MATLAB » برنامه نویسی gui نرم افزار matlab

برنامه نویسی GUIDE نرم افزار MATLAB برای عملیات های کنترلی و مانیتورینگ ( پورت USB و RS232 )       مانیتورینگ اطلاعات ارتباط دنیای خارج با نرم افزار MATLAB ( GUIDE) I عملیات کنترل و ...