ماژول های فرستنده FM

 ماژول های RF » ماژول های فرستنده FM

  ماژول های فرستنده FM   [http://www.techpin.com/wp-content/uploads/2009/12/cool-fm.jpg] در این پروژه به انتقال دیتای صوت با کیفیت بالا بر روی باند FM پرداخته می شود . این پروژه قابلیت کانال بندی و انتخاب فرکانس مورد نظر برای ارسال دیتا روی باند FM را ...